website hit counter 

 

hem
om anpere

artiklar
betraktelser
recensioner
bilder
inkomna böcker

fullängds-
avhandlingar

avhandlings-
presentationer


länkar
för skribenter
kontakt
nyhetsbrev 

 

 

 

 

 

För skribenter

Vill du bidra med en artikel, en betraktelse eller en recension? anpere tar gärna emot texter från etablerade forskare och doktorander knutna till universitet eller högskola. De insända bidragen bör ha ett religionsantropologiskt anslag och/eller beröra religionsantropologisk forskning.

Godkända artikelspråk är engelska, svenska, danska och norska. Observera att det åligger författaren att undersöka eventuella rättigheter för att publicera foton och andra illustrationer (om sådana föreligger) som är skyddade av upphovsrätt. anpere arbetar på att bygga upp ett redaktionsråd som ska hjälpa till med bedömningen av artiklarna som publiceras här, och det löst sammansatta redaktionsrådet har för tillfället följande medlemmar:

Edward Dutton, religionsvetare, Oulu Universitet, Finland.
Fabrizio Ferrari, religionshistoriker/islamolog, SOAS, University of London.
Håkan Håkansson, idéhistoriker vid Lunds Universitet.
Maria Leppäkari, religionsvetare, University of California/Finlands Akademi
Hege Irene Markussen, religionshistoriker vid Lunds Universitet.
André Möller, oberoende religionsantropolog.
Åse Piltz, religionsantropolog vid Luns Universitet..
Mikael Rothstein, religionshistoriker vid Köpenhams Universitet.
Pierre Wiktorin, religionsantropolog vid Lunds Universitet.

Vill du själv vara med i anperes redaktionsråd eller känner du någon som borde vara det? Skicka ett mail till editors (at) anpere (dot) net!

anpere tillämpar inga begränsningar i längd och omfång när det gäller de publicerade texterna; det står därför författaren fritt att skriva så långa eller korta artiklar som han eller hon vill. Vänligen skicka med några rader om dig själv (akademisk tillhörighet, disputationsår, forskningsintresse, etc.), och om du skriver en artikel (till skillnad från en betraktelse eller en recension) vill vi också att du skickar med en abstract på 100-150 ord.

Alla litteraturreferenser anges inom parentes i den löpande texten, enligt följande: (Woodward 1989: 79). Om det hänvisas till två eller fler sidor, använd följande form: (Woodward 1989: 79-84), och om det hänvisas till mer än ett verk uppmanas författaren att uppge detta på följande vis: (Bowen 1995: 70, Woodward 1989: 79). Referenser i dagstidningar anges enligt följande: (Sydsvenskan, 2006-01-01).

I den mån noter används, bör dessa förekomma som fotnoter och inte slutnoter.

I slutet av artiklen ska författaren presentera en lista över verk som det refereras till i texten, och detta enligt följande:

Böcker:
Woodward, Mark. 1989. Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta. Tucson: University of Arizona Press.

Tidskriftsartiklar:
Bowen, John R. 1995. "Western Studies of Southeast Asian Islam". Sid. 69-86 i Studia Islamika, vol. 2, nr. 4.

Antologiartiklar:
Rahnema, Ali. 1994. "Introduction: Certain Attributes of Islamic Revivalists". Sid 1-10 i Ali Rahnema (red.) Pioneers of Islamic Revival. London & New Jersey: Zed Books Ltd.

Dagstidningsartiklar:
The Jakarta Post, 2006-03-07. "Java Jazz Becomes New Cultural Icon for Jakarta".

I den mån någon artikel har en hemvist på internet anges detta enligt följande: [URL=http://www.bangkokpost.com/News/07Mar2006_news01.php, utskrift 2006-03-07]. Författarna uppmanas att spara en kopia av den refererade webbsidan.

Önskar författaren använda sig av diakritiska tecken uppmanas han eller hon att kontakta anperes redaktion för mer information.

Skriver du på engelska så hänvisas du till skrivreglerna på den engelska versionen av anpere, då referenserna ser något annorlunda ut.


----

Publicera din avhandling på anpere.net!

anpere erbjuder också forskare som bedriver religionsantropologisk eller religionshistorisk forskning att publicera sina licenciat- och doktorsavhandlingar hos oss. Den stora vinsten för er del är att ni faktiskt blir lästa globalt, vilket knappast brukar vara den nykläckte forskarens privilegie. anpere har dagligen besökare från stora delar av världen, och våra artiklar sprids med en hög hastighet på internet. Upphovsrätten för de lic- och doktorsavhandlingar som publiceras på anpere tillhör er och anpere så länge ni önskar det! Ett avtal mellan er och anpere ingås där det tydligt framgår att ni när som helst kan meddela oss att ni vill publicera er avhandling eller en bearbetad version av denna på förlag eller liknande, varpå anpere avsäger sig sin del i den delade upphovsrätten.
 
Det tryckbidrag doktorander har rätt till från sin fakultet kan enligt vad vi förstår användas även till publicering av tryckt media efter disputationen. Man kan med andra ord spara de 20 000 kr, eller vad det nu handlar om, till tryckningen av en mindre avhandlingslik utgåva, vilket brukar vara betydligt mer säljande. Detta bör kontrolleras med berörd fakultet i varje enskilt fall.
 
Om du är nydisputerad eller om du har en avhandling från 1960-talet liggandes i någon låda spelar ingen roll- så länge avhandlingen bedöms vara relevant för anperes ämnesområde är du välkommen att kontakta oss. Givetvis tar vi inget betalt för att publicera era avhandlingar, open-access-tidskrift som vi är.  
 
Det åligger författaren att garantera att upphovsrätten till den text (med tillhörande attribut såsom bilder) som anpere publicerar i samarbete med författaren tillhör nämnda författare och ingen annan.

----

 

All korrespondens sker i elektronisk form, och samtliga bidrag till anpere ska skickas till
editors (at) anpere (dot) net


Välkommen med dina bidrag!

(Klicka här för att skriva ut sidan!)


/Redaktörerna

 

© 2006 • kontakta redaktörerna www.anpere.net issn 1653-6355