website hit counter 

 

hem
om anpere

artiklar
betraktelser
recensioner
bilder
inkomna böcker

fullängds-
avhandlingar

avhandlings-
presentationer


länkar
för skribenter
kontakt
nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Recensioner

Välkommen till anperes samling av recensioner! Recensionerna som publiceras här kan gälla böcker, tidskrifter, webbsidor, filmer, utställningar, radioprogram…ja, vad helst som på något sätt berör religion eller religiositet.

Eftersom anpere tillämpar ett rullande publiceringsschema är recensionerna inte grupperade, utan upplagda enskilt så fort de ansetts vara publiceringsklara. De senaste recensionerna ses högst upp på sidan.

Alla dokument öppnas som pdf-filer i egna fönster.


"Representing Islam in Southeast Asia." Recension av Greg Fealy & Virginia Hooker's Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006) av FD André Möller.

"Ensidig om Alevier i Tyrkia."
Recension av Tina Hamrin-Dahls Aleviter i Turkiet (Uppsala: Swedish Science Press, 2006) av Hege Irene Markussen.

"Enkelspårigt om islam och jihad". Recension av David Cooks Understanding Jihad (Berkely & Los Angeles: University of California Press, 2005) av FD André Möller.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 • kontakta redaktörerna www.anpere.net issn 1653-6355