website hit counter 

 

hem
om anpere

artiklar
betraktelser
recensioner
bilder
inkomna böcker

fullängds-
avhandlingar

avhandlings-
presentationer


länkar
för skribenter
kontakt
nyhetsbrev
 

 

 

 

 

 

Om tidskriften

Syftet med
anpere är att erbjuda en flexibel och samhällsrelevant kanal för såväl forskare som den av religionsantropologiska spörsmål intresserade allmänheten. Vad som förenar de artiklar och betraktelser som publiceras på anpere är således deras religionsantropologiska anslag. Med det avses att inläggen beaktar hur religiösa utövare och grupperingar förhåller sig till religion och religiösa praktiker samt hur utanförstående uppfattar dessa. Människans religiösa funderingar, praktiker eller artefakter utgör därför utgångspunkterna för den kontextualisering som sedan sker i analysen av det empiriska materialet.  

Materialet på anpere är indelat i tre kategorier:

~ Artiklar
~ Betraktelser
~ Recensioner

Under betraktelser kan ni finna en friare och kanske inte en alltid till vetenskapliga ideal så hårt knuten diskussion om aktuella religiösa fenomen i omvärlden samt reaktionerna på dessa. Men här finns även mer vetenskapliga betraktelser av dagsaktuella frågor. Syftet med denna kategori är att genom att enbart publicera forskare med specialisering på det aktuella området erbjuda analyser av betydligt högre kvalité än vad som normalt publiceras inom dags- och veckopress. I artiklar återfinns regelrätta vetenskapliga artiklar som på något sätt diskuterar mänsklig religiositet i någon form. Artiklarna i denna kategori följer gängse normer för vetenskaplig publicering inom humaniora och samhällsvetenskap. Recensionerna som publiceras kan gälla böcker, tidskrifter, webbsidor, filmer, utställningar…ja, vad helst som på något sätt berör religion eller religiositet.

anpere
tillämpar ett flytande publiceringsschema som inte är bundet av tid och nummer och vi publicerar därför bidrag så fort de är i publiceringsklart tillstånd. Detta innebär att vi kan publicera tre texter per dag eller tre per månad, beroende på de inkomna texternas kvantitet och kvalitet. 

För att ni ska kunna hålla er uppdaterade med vad som publiceras på anpere utan att behöva besöka sidan regelbundet, erbjuder vi ett nyhetsbrev som ni kostnadsfritt kan prenumerera på. Varje gång något nytt publiceras på anpere kommer ni att få ett e-brev som talar om detta. Vi låter självklart ingen annan ta del av vårt adressregister, och det är möjligt att avsluta prenumerationen när som helst.

Givetvis är anpere religiöst och politisk obunden, vilket bland annat innebär att tidskriften inte har något normerande värde i religionsfrågor. Inte heller har anpere någon formell anknytning till något universitet eller högskola.

Observera att åsikter som framförs i artiklar, betraktelser och recensioner i anpere inte nödvändigtvis reflekterar redaktörernas åsikter.

Copyright:
Alla texter: © författarna och anpere.
anperelogotype: © André Möller och Pierre Wiktorin.

Kort om redaktörerna:
Pierre Wiktorin disputerade 2005 på avhandlingen De villkorligt frigivna: relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand vid Lunds Universitet. Hans forskningsintresse rör samtida thailändsk religion och samhällsliv, dharmaturism och Harry Potter-litteraturen

André Möller disputerade 2005 på avhandlingen Ramadan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting vid Lunds Universitet. Hans främsta forskningsintresse är samtida indonesisk islam, och vid sidan av det ägnar han också det indonesiska språket speciell uppmärksamhet. Se också hans personliga hemsida.
 

© 2006 • kontakta redaktörerna www.anpere.net • issn 1653-6355