website hit counter
 

 

hem
om anpere

artiklar
betraktelser
recensioner
bilder
inkomna böcker

fullängds-
avhandlingar

avhandlings-
presentationer


länkar
för skribenter
kontakt
nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Inkomna böcker till anperes redaktion

Väkommen till anperes avdelning för emottagna böcker. Att skicka böcker till oss kan man överväga om man vill något av följande:

1) få sin bok uppmärksammad på en webbsida som besöks av religionsantropologer, religionshistoriker och social- och kulturantropologer över hela världen.

2) ge sin bok chansen att bli recenserad på anpere.

(För att få reda på hur man gör för att skicka böcker till oss börjar man företrädsvis med att skicka ett e-brev med någon information om boken eller materialet i fråga.)


Tore Ahlbäck (red.), 2006. Exercising Power: The Role of Religions in Concord and Conflict. Scripta instituti donneriani aboensis, xix. Stockholm: Almqist & Wiksell International

Maria Leppäkar & Jonathan Peste (red.), 2006. Hotbilder: våld, aggression och religion. Religionsvetenskapliga skrifter nr 67. Åbo: Åbo Akademis Tryckeri

Tina Hamrin-Dahl, 2006. Aleviter i Turkiet. Uppsala: Swedish Science Press.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 • kontakta redaktörerna www.anpere.net issn 1653-6355