website hit counter 

 

hem
om anpere

artiklar
betraktelser
recensioner
bilder
inkomna böcker

fullängds-
avhandlingar

avhandlings-
presentationer


länkar
för skribenter
kontakt
nyhetsbrev 

 

 

 

 

 


Kontakta redaktörerna
 

~ Artiklar och andra skrifter skickas i elektronisk form till editors (at) anpere (dot) net

Annan korrespondens kan också skickas till ovan nämnda adress, då båda redaktörerna får ta del av brevet, eller mer personligt enligt nedan:

~ Fil. dr. Pierre Wiktorn:
pw (at) anpere (dot) net

~ Fil. dr. André Möller: am (at) anpere (dot) net


Vi tar givetvis också emot recensionsexemplar av böcker; kontakta oss enligt ovan för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 • kontakta redaktörerna www.anpere.net issn 1653-6355