website hit counter 

 

hem
om anpere

artiklar
betraktelser
recensioner
bilder
inkomna böcker

fullängds-
avhandlingar

avhandlings-
presentationer


länkar
för skribenter
kontakt
nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Betraktelser

Välkommen till anperes samling av betraktelser! Här återfinns en friare och kanske inte en alltid till vetenskapliga ideal så hårt knuten diskussion om aktuella religiösa fenomen i omvärlden samt reaktionerna på dessa. Men här finns även mer vetenskapliga betraktelser av dagsaktuella frågor. Syftet med denna kategori är att genom att enbart publicera forskare med specialisering på det aktuella området erbjuda analyser av betydligt högre kvalité än vad som normalt publiceras inom dags- och veckopress.

Eftersom anpere tillämpar ett rullande publiceringsschema är betraktelserna inte grupperade, utan upplagda enskilt så fort de ansetts vara publiceringsklara. De senaste betraktelserna ses högst upp på sidan.

Alla dokument öppnas som pdf-filer i egna fönster.


"Chaos in Sarawak's Rainforest". Av FD Mikael Rothstein.

"Religion, Culture and Politics in the Philippines". Av FD Paul-François Tremlett.

"The World as a Holy Place". Av FD Dan Overmyer.

"Vad får den svenska prästutbildningen kosta?" Av FD Melcher Ekströmer.

"Coup d'etat: Störtandet av premiärminister Thaksin och dess eventuella konsekvenser." Av FD Pierre Wiktorin.

"Det lackar mot ramadan." Av FD André Möller.

"Prostitutionslagstiftningen i Tangerang." Av Abd Moqsith Ghazali (översättning från indonesiskan av André Möller).

"Nationalismens tveeggade svärd: Premiärminister Thaksins uppgång och eventuella fall." Av Pierre Wiktorin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 • kontakta redaktörerna www.anpere.net issn 1653-6355