website hit counter
 


hem
om anpere

artiklar
betraktelser
recensioner
bilder
inkomna böcker

fullängds-
avhandlingar

avhandlings-
presentationer


länkar
för skribenter
kontakt
nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Artiklar

Väkommen till anperes artikelsamling! Här återfinns regelrätta vetenskapliga artiklar som  diskuterar religiositet och religiöst liv i någon form. Artiklarna i denna kategori följer gängse normer för vetenskaplig publicering inom humaniora och samhällsvetenskap. (Läs mer om detta under "för skribenter".)

Eftersom anpere tillämpar ett rullande publiceringsschema är artiklarna inte grupperade, utan upplagda enskilt så fort de ansetts vara publiceringsklara. De senaste artiklarna ses högst upp på sidan.

Alla dokument öppnas som pdf-filer i egna fönster.


Christinanity and Alternative Education in El Salvador: Challenging the State" Av Jasmine Subasat.  


 
Individual Drawings and Collective Representations: Perceptions of Death Among Kaiowá Youth.
Av Mikael Rothstein. 


A Shared Pre-Christian Past?"
Av Edward Dutton.  

"Constructing a Distinct Other: Harry Potter and the Enchantment of the Future."
Av Pierre Wiktorin.

"Diakoners upplevelse av sitt arbete: En kvalitativ studie."
Av FD Tomas Lindgren.

"Ritual and Charisma in Naqshbandi Sufi Mysticism."
Av FD Ken Lizzio.

"A Scientific Definition of Religion."
Av FD James W. Dow.

"Being Tibetan: Internet and Public Identity among Tibetan Youth."
Av FD Åse Piltz.

"Islam and Traweh Prayers in Java: Unity, Diversity and Cultural Smoothness."
Av FD André Möller.

"Terapi eller rit: Kulturella aspekter på läkande." Av FD Anne-Christine Hornborg.

"Entertainment and Circumcisions: Sisingaan Dancing in West Java." Av FD Jörgen Hellman.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 • kontakta redaktörerna www.anpere.net issn 1653-6355